Privātuma politika

EDUroom.eu zina, ka Jums ir svarīgi, kā tiek apstrādāti Jūsu personas dati, un mēs apzināmies, ka Jūsu datu aizsardzība ir svarīga.

Šis privātuma paziņojums paskaidro, kā EDUroom.eu ievāc un pārvalda Jūsu personas datus. Tas satur informāciju par tādiem personas datiem, kurus mēs ievācam, apstrādes veidu, to, kāpēc šie personas dati mums ir vajadzīgi un, kā Jums tas var palīdzēt.

Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot e-pasta adresi info@eduroom.eu, ja Jums ir komentāri vai jautājumi, kā arī, ja Jūs vēlaties īstenot Jūsu personas datu aizsardzības tiesības.

Šī privātuma politika tika pēdējo reizi atjaunota 2022. gada 7. aprīlī.

EDUroom.eu rūpējas par Jūsu privātuma tiesību aizsardzību. Mūsu mērķis ir aizsargāt jebkurus personas datus, kuri mums ir, pārvaldīt Jūsu personas datus atbilstīgajā veidā un nodrošināt caurspīdīgas personas datu apstrādes darbības.

EDUroom.eu vietne ir slēgta vide, pieejama un paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai – turpmāk tekstā – EDUroom.eu.

EDUroom.eu vietnes lietotājs ir veselības aprūpes speciālists, kurš saskaņā ar EDUroom.eu vietnes lietošanas noteikumiem reģistrējis savu unikālu profilu EDUroom.eu vietnē – turpmāk tekstā – lietotājs.

EDUroom.eu vietnes lietošanas noteikumi nosaka EDUroom.eu vietnē pieejamo pakalpojumu lietošanas nosacījumus un ierobežojumus, kas ir saistoši visiem EDUroom.eu vietnes lietotājiem.

EDUroom.eu vietnes pārzinis ir SIA DP Factory, reģistrācijas nr. 50203127731, juridiskā adrese Brīvības gatve 211 – 33, Rīga, LV-1039 – turpmāk tekstā – Pārzinis.

Pārzinis veic EDUroom.eu vietnē ievadīto personas datu apstrādi un EDUroom.eu vietnes lietotāju personas datu apstrādi un uzskaiti saskaņā ar EDUroom.eu sistēmas lietošanas noteikumiem.

Lietotāju reģistrācija EDUroom.eu vietnē notiek, aizpildot elektroniski reģistrācijas veidlapu. Lietotājam ir pienākums sniegt patiesu informāciju. Nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā, EDUroom.eu patur tiesības par šāda veida pārkāpumu ziņot attiecīgām Latvijas Republikas varas iestādes.

Mēs apņemamies ievērot šādus personas datu apstrādes pamatprincipus:

 • Jums nav pienākums iesniegt mums jebkurus personas datus, kurus mēs pieprasām;
 • tomēr, ja Jūs izvēlējāties neiesniegt Jūsu personas datus, iespējams, mēs nevarēsim sniegt Jums dažus vai visus pakalpojumus;
 • mēs ievācam un apstrādājam Jūsu personas datus tikai šajā politikā minētajos nolūkos vai nolūkos, par kuriem mēs Jūs informējām un/vai kuriem Jūs piekritāt;
 • mūsu mērķis ir ievākt, apstrādāt un izmantot pēc iespējas mazāku personas datu apjomu;
 • kad mēs ievācam un apstrādājam Jūsu personas datus, mūsu mērķis ir uzturēt tos tādā veidā, lai tie būtu pēc iespējas precīzāki un atjaunināti;
 • ja personas dati, kurus mēs ievācam, vairs nav nepieciešami jebkuram nolūkam un likums neprasa to apstrādi, mēs darīsim visu ko mēs varam, lai izdzēstu, iznicinātu tos vai veiktu to pilnu deidentifikāciju;
 • Jūsu personas dati netiks apmainīti, pārdoti, iznomāti vai atklāti citādāk, nekā tas ir aprakstīts šajā privātuma politikā.

Kādus personas datus mēs vācam?

Personas datu veidi, kurus mēs ievācam ir atkarīgi no apstrādes nolūkiem un produkta un pakalpojuma, kuru mēs Jums piedāvājam.

Mēs varam ievākt pa tiešo no Jums šādus personas datu veidus:

 • personas kontaktinformācija, piemēram, Jūsu vārds, e-pasta adrese, fiziska adrese un telefona numuri, profila bilde;
 • profila ielogošanas detaļas, piemēram, Jūsu lietotāja ID, e-pasts, lietotāja vārds un parole. Tas ir nepieciešams, lai izveidotu personīgo lietotāja profilu vienā no mūsu tiešsaistes domubiedru grupas;
 • komunikācija ar mums, kas var saturēt informāciju par mūsu tērzētavām, atbalsta līnijās; un/vai klientu apkalpošanas līnijās;
 • demogrāfiska informācija, piemēram, Jūsu vecums;
 • informācija par apgūto profesiju un sertifikātu numuriem;
 • timekļa pārlūka vēsture, piemēram, apmeklētas lapas, piekļuves datums, piekļuves vieta un IP adrese;
 • maksājuma informācija par pirkumiem, kas tika veikti mūsu vietnē. Maksājuma informācija ir bieži saistīta ar Jūsu vārdu un adresi, kuru Jūs izmantojat samaksai, kā arī maksājuma datiem, piemēram, Jūsu kredītkartes detaļas vai bankas konta numurs;

Mēs varam arī ievākt Jūsu personas datu netiešā veidā, kad:

 • Jūs dalāties ar saturu ar mūsu produktiem saistītajos sociālajos tīklos, mājaslapās vai aplikācijās, vai reaģējot uz mūsu mārketinga materiāliem sociālajos tīklos; vai
 • mēs nolasām vai ievācam Jūs personas datus, nolāsot informāciju, kuru savāca citas mājaslapas (piemēram, mēs varam izvietot reklāmu trešās puses mājaslapā, un, kad Jūs klikšķināt uz šo reklāmu, mēs varam saņemt informāciju par Jums, kā arī citiem mājaslapas apmeklētajiem, lai izvērtētu šīs reklāmas sekmīgumu un mūsu reklāmas spēju sasniegt mērķauditoriju).

Kāpēc mēs ievācam un izmantojam Jūsu personas datus?

Mēs ievācam Jūsu personas datus, lai mēs varētu nodrošināt Jums vislabāko tiešsaistes pieredzi un augstās kvalitātes klienta apkalpošanu. Proti, mēs varam ievākt, ieturēt, izmantot un atklāt Jūsu personas datus šādiem nolūkiem:

 • lai apstrādātu Jūsu maksājumus, ja Jūs iegādājaties mūsu produktus, sniegtu Jums informāciju par Jūsu pasūtījuma statusu, izskatītu Jūsu pieprasījumus, kā arī izvērtētu un izskatītu sūdzības;
 • lai apstrādātu un atbildētu uz Jūsu pieprasījumiem vai sazinātos ar Jums, lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem un/vai pieprasījumiem;
 • lai attīstītu un uzlabotu mūsu produktus, pakalpojumus, komunikācijas metodes un mūsu mājaslapu funkcionalitāti;
 • lai nodrošinātu Jums informāciju un pārvaldītu Jūsu reģistrāciju vai pieteikšanos uz mūsu ziņām vai citiem materiāliem;
 • lai pārvaldītu ikdienas biznesa vajadzības sakarā ar Jūsu dalību mūsu konkursos, loterijās, izlozēs vai mārketinga aktivitātes, kā arī pieprasījumu;
 • lai veiktu identitātes autentifikāciju, ja persona sazinās ar mums pa telefonu, izmantojot elektroniskos līdzekļus vai citādi;
 • iekšējām apmācībām vai kvalitātes izvērtēšanas nolūkiem;
 • lai saprastu un vērtētu klientu intereses, pieprasījumu un mainīgas vajadzības mūsu mājaslapas, produktu un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jauno produktu un pakalpojumu attīstībai;
 • lai piedāvātu personalizētus produktus un materiālus.

Mums arī var būt nepieciešami Jūsu personas dati, lai nodrošinātu atbilstību normatīvajiem aktiem vai sakarā ar līgumattiecībām, kurās mēs esam ar Jums.

Kad mēs ievācam un izmantojam Jūsu personas datus augstāk norādītajiem mērķiem vai citiem nolūkiem, mēs Jūs par to informēsim pirms ievākšanas vai ievākšanas brīdī. Lūdzam ņemt vērā, ka bez dažiem Jūsu personas datiem mums nebūs iespējas izpildīt savus pienākums pret Jums saskaņā ar mūsu starpā noslēgto līgumu vai likumu.

Kad tas ir nepieciešams, mēs pieprasīsim Jūsu piekrišanu personas datu apstrādei. Ja Jūs sniedzāt savu piekrišanu apstrādei, Jums ir tiesības atsaukt piekrišanu jebkurā brīdī.

Jūsu tiesības

Jums ir personas datu aizsardzības tiesības, un Jūs varat izmantot šīs tiesības jebkurā brīdī. Mēs nodrošinājām šo tiesību apskatu zemāk ar informāciju par ar tām saistītajām sekām attiecībā uz Jums. Jūs varat īstenot savas tiesības, izmantojot saziņai mūsu e-pastu info@eduroom.eu.

Piekļuves tiesības un tiesības uz labojumu veikšanu

Jums ir tiesības piekļūt, labot vai atjaunot Jūsu personas datus jebkurā brīdī. Mēs saprotam, ka šis ir svarīgi un, ja Jūs vēlēsieties īstenot savas tiesības, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu info@eduroom.eu.

Tiesības uz pārnesamību

Jūsu personas dati ir pārnesami. Tas nozīmē, ka tos var pārnest, kopēt vai nodot elektroniski. Tomēr šīs tiesības piemērojas tikai, ja:

 • personas datu apstrādes pamats ir Jūsu piekrišana;
 • personas datu apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei;
 • apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem.

Ja Jūs vēlaties īstenot Jūsu tiesības uz personas datu pārnesamību, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu info@eduroom.eu.

Tiesības uz Jūs personas datu dzēšanu

Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu personas datu dzēšanu, ja:

 • personas dati vairs nav nepieciešami tiem nolūkiem, kuros tie tika ievākti; vai
 • Jūs atsaucāt iepriekš sniegto piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei, un mums nav cita likumiska pamata Jūsu personas datu apstrādei; vai
 • Jūs iebilstat pret Jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem; vai
 • Jūs iebilstat pret Jūsu personas datu apstrādi sakarā ar EDUroom.eu leģitīmajām interesēm (piemēram, vispārīgās lietotāju pieredzes uzlabošana mājaslapā); vai
 • personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi; vai
 • personas datus ir nepieciešams izdzēst, lai nodrošinātu atbilstību normatīvajiem aktiem.

Ja Jūs vēlaties izdzēst savus personas datus, lūdzu, informējiet mūs pa e-pastu info@eduroom.eu, un mēs atbildēsim uz Jūsu pieprasījumu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Ja personas dati, kurus mēs ievācam vairs nav vajadzīgi nekādiem nolūkiem, un likums neprasa, lai mēs tos uzglabātu, dati tiks izdzēsti.

Tiesības ierobežot personas datu apstrādi

Jums ir tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi, ja:

 • Jūs domājat, ka mūsu rīcībā esošie Jūsu personas dati nav precīzi; vai
 • personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, bet personas datu izdzēšanas vietā Jūs vēlētos ierobežot personas datu apstrādi; vai
 • mums vairs nav nepieciešami Jūsu personas dati tiem nolūkiem, kuros mēs tos ievācām, bet Jūs pieprasāt personas datus, lai īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības; vai
 • Jūs izmantojāt tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, un Jūs gaidāt apstiprinājumu attiecībā uz to, vai Jūsu ar šo iebildumu saistītajām interesēm ir prioritāte attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādes leģitīmajiem pamatiem.

Ja Jūs vēlētos ierobežot Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, informējiet mūs pa e-pastu info@eduroom.eu, un mēs atbildēsim uz Jūsu pieprasījumu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Tiesības iebilst

Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi jebkurā brīdī.

Lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu info@eduroom.eu.

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē attiecībā uz mūsu veikto personas datu apstrādi.

Kā mēs aizsargājam Jūsu personas datus

Mēs saprotam, ka Jūsu personas datu drošība ir svarīga. Mēs pieliekam mūsu maksimālas pūles, lai aizsargātu Jūsu personas datus pret nelikumīgu izmantošanu, iejaukšanos, zudumu, neautorizēto piekļuvi un izmaiņām, kā arī izpaušanu. Mēs esam ieviesuši dažādus drošības risinājumus, lai aizsargātu Jūs personas datus.

Jūsu datu nodošana

Tad, kad mēs nododam Jūsu personas datus sadarbības partneriem un citām organizācijām, mēs pārliecināmies, ka mēs to veicam tikai ar personām, kas pasargā un droši apstrādā Jūsu personas datus, un rīkojas atbilstoši visiem normatīvajiem aktiem tādā pašā veidā vai līdzīgā veidā kā mēs.

Jūsu personas dati netiks nodoti, pārdoti, iznomāti vai izpausti, izņemot tā, kā tas ir noteikts šajā privātuma politikā. Mēs tomēr esam tiesīgi nodot Jūsu personas datus, tad, kad to pieprasa normatīvie akti vai valsts pārvaldes iestādes.

EDUroom.eu vietnes reģistrētie lietotāju personas dati un korespondence tiek aizsargāta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas savienības Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679.

EDUroom.eu vietnes lietotājs saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punktu, 13.1 panta 1. un 2. punktu un Eiropas Savienības Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, reģistrējoties EDUroom.eu vietnē, dod savu piekrišanu un atļauju EDUroom.eu savu personas datu apstrādei ar mērķi nodrošināt veselības aprūpes speciālistu personas datu drošību un aizsardzību, tajā skaitā EDUroom.eu vietnē izsniegto Sertifikātu uzskaitei.

EDUroom.eu vietnes lietotājs atļauj un piekrīt EDUroom.eu vietnes lietotāja personas datu apstrādei, kuru veic EDUroom.eu, ar vietnes lietotāja personas datiem veiktām darbībām saistībā ar datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, salīdzināšanu, aktualizēšanu, aplūkošanu, izpaušanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, bloķēšanu vai dzēšanu.

EDUroom.eu sadarbojas ar dažādām profesionālām veselības aprūpes nozaru asociācijām. EDUroom.eu vietnes lietotājs piekrīt, ka EDUroom.eu vietnes lietošanas noteikumos noteikto mērķu sasniegšanai EDUroom.eu lietotāja Personas dati var tikt salīdzināti, pieprasīti, saņemti un nodoti veselības aprūpes nozaru asociācijām.

EDUroom.eu vietnes lietotājam uz viņa norādīto e-pasta adresi vai telefona numuru var tikt nosūtīta informācija par jaunumiem EDUroom.eu vietnē, tajā skaitā informācija no EDUroom.eu sadarbības partneriem. Ja vietnes lietotājs turpmāk nevēlas saņemt šāda veida informāciju, viņš var atteikties no tās saņemšanas, par to ziņojot EDUroom.eu vietnei pa e-pastu info@eduroom.eu. Atsakoties no EDUroom.eu informācijas saņemšanas, vietnes lietotājam ir jāapzinās, ka viņa piekļuve EDUroom.eu visam informācijas saturam var tikt ierobežota un piemērota maksa, par to iepriekš brīdinot EDUroom.eu lietotāju.

EDUroom.eu vietnes lietotāja Personas dati par EDUroom.eu vietnē iegūtajiem Sertifikātiem netiek izpausti trešajām personām bez vietnes lietotāja piekrišanas. Šī kārtība attiecas arī uz EDUroom.eu vietnes lietotājiem, kuri dzēsuši savus profilus. EDUroom.eu vietnē glabātie Personas dati var tikt izpausti Latvijas Republikas iestādēm un institūcijām bez EDUroom.eu vietnē reģistrēto un dzēsto vietnes lietotāju piekrišanas, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

EDUroom.eu vietnes lietotājs piekrīt šiem EDUroom.eu vietnes lietošanas noteikumiem un dod savu piekrišanu un atļauju Pārzinim gadījumos, kad vietnes lietotājs reģistrējas EDUroom.eu, lieto EDUroom.eu vietni, izvēlas izglītības programmas apguvi, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, Noteikumos noteiktos gadījumos un citos gadījumos, attiecīgās personas interesēs, pieprasīt, saņemt un nodot EDUroom.eu vietnē norādītos Personas datus citai juridiskai personai. EDUroom.eu vietnes lietotājs piekrīt un atļauj Pārzinim nodot Personas datus profesionālām asociācijām un farmaceitiskām kompānijām, kuras apmaksājušas lekcijas vai pasākumus, un pieprasīt, saņemt, salīdzināt un nodot Personas datus profesionālām veselības aprūpes biedrībām vai ārstu apmācības iestādēm, izglītības iestādēm un juridiskām personām, ja tiek nodrošināts noteiktais Personas datu apstrādes mērķis. Pārzinis ir tiesīgs nodot tā rīcībā esošos Personas datus resertifikācijas komisijām, EDUroom.eu vietnes lietotājam izsniegtās apliecības datu salīdzināšanai.

Ja EDUroom.eu vietnes lietotājs ir pieteicies un/vai apmeklējis pasākumu, kurā EDUroom.eu veic reģistrāciju un/vai elektronisko Sertifikātu izsniegšanu, vietnes lietotājs piekrīt, ka viņa Personas dati, kas saistīti ar attiecīgo pasākumu, tiek nodoti pasākuma organizatoriem. Šajā minētajā gadījumā Pasākuma organizatoram tiks nodoti tikai un vienīgi šādi vietnes lietotāja Personas dati: vārds, uzvārds un ar Sertifikāta izsniegšanu vai pasākuma apmeklēšanu saistīta informācija. Pārzinis apņemas neizpaust pasākuma organizatoriem vietnes lietotāja kontaktinformāciju.

Ja EDUroom.eu vietnes lietotājs nepiekrīt EDUroom.eu vietnes lietošanas noteikumiem un/vai jebkādu iemeslu dēļ nevēlas turpmāk lietot EDUroom.eu piedāvātos pakalpojumus, viņš var atteikties no lietotāja profila, nosūtot attiecīgu pieprasījuma vēstuli uz e – pastu Gadījumā, ja attiecīgais vietnes lietotājs ir izmantojis EDUroom.eu vietnes pakalpojumus, ieguvis apliecinājumu par lekciju noklausīšanos vai apgūšanu un/vai saņēmis Sertifikātu, tad šāda informācija pēc EDUroom.eu vietnes lietotāja profila dzēšanas netiek glabāta.

Pārzinis ir tiesīgs dzēst EDUroom.eu vietnes lietotāja profilu, ja lietotājs reģistrācijas anketā nav norādījis pilnīgi vai precīzi prasīto informāciju, reģistrējies EDUroom.eu vietnē vairāk nekā vienu reizi vai norādījis Personas datus, kuri neatbilst Latvijas Republikas reģistros iekļautajiem/reģistrētajiem Personas datiem par attiecīgo personu. Šajos gadījumos pirms EDUroom.eu vietnes lietotāja profila dzēšanas uz vietnes lietotāja e-adresi tiek nosūtīta brīdinājuma e-vēstule, kurā vietnes lietotājs tiek informēts par EDUroom.eu vietnē norādīto Personas datu neatbilstību, Personas datu nenorādīšanu pieprasītajā apmērā vai Personas datu atkārtošanos un norādītas nepieciešamās darbības, un tiek noteikts termiņš EDUroom.eu vietnes lietotāja profila sakārtošanai un kļūdu novēršanai. EDUroom.eu vietnes lietotājam ir pienākums 2 (divu) darba dienu laikā no EDUroom.eu e-pasta izsūtīšanas dienas veikt EDUroom.eu minētās darbības. Pārzinim ir tiesības dzēst EDUroom.eu vietnes lietotāja profilu/profilus gadījumā, ja vietnes lietotājs nav veicis EDUroom.eu minētās darbības norādītajā termiņā. Katru dzēsto EDUroom.eu vietnes lietotāja jaunu vai atkārtotu reģistrācijas pieteikumu EDUroom.eu Pārzinis izskata individuāli, piekrītot vai liedzot attiecīgajai personai reģistrāciju EDUroom.eu.

Pārzinis ir tiesīgs dzēst EDUroom.eu vietnes lietotāja profilu bez vietnes lietotāja piekrišanas, ja vietnes lietotājs neievēro vai pārkāpj EDUroom.eu sistēmas lietošanas noteikumus – jebkuru no EDUroom.eu vietnes lietošanas noteikumu punktiem. Šajā gadījumā visi EDUroom.eu vietnes lietotāja Personas dati tiek dzēsti.

Pārzinis ir tiesīgs dzēst EDUroom.eu vietnes lietotāja profilu bez vietnes lietotāja piekrišanas, ja vietnes lietotājs 2 (divu) gadu laikā nevienu reizi nav pieslēdzies EDUroom.eu vietnei.

EDUroom.eu vietnes lietotāja pienākums ir pašam regulāri pārbaudīt savus Personas datus un aktualizēt tos. Mainoties kontaktinformācijai, profesijai vai jebkuriem citiem EDUroom.eu vietnē reģistrētajiem vietnes lietotāja Personas datiem, lietotāja pienākums ir nekavējoties izdarīt EDUroom.eu vietnē izmaiņas, aizstājot iepriekš reģistrētos Personas datus ar aktuāliem Personas datiem, vai aktualizējamie Personas dati jānosūta EDUroom.eu. Pārzinis brīdina EDUroom.eu vietnes lietotāju par to, ka EDUroom.eu vietnē reģistrētu neaktuālu Personas datu gadījumā sertifikācijas komisija var neizskatīt vietnes lietotāja pieteikumu un neapstiprināt piešķirtos tālākizglītības punktus.

Autortiesības un blakustiesības

Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz EDUroom.eu vietni pieder tikai un vienīgi SIA DP Factory. Šī pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī pilnā apmērā apņemas atlīdzināt EDUroom.eu visus zaudējumus, kurus tā ar savu darbību ir nodarījusi SIA DP Factory.

EDUroom.eu vietnē ievietotie intelektuālā īpašuma objekti ir aizsargāti saskaņā ar Autortiesību likumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Jebkura EDUroom.eu vietnē ievietotā intelektuālā īpašuma objekta izmantošana atļauta tikai saskaņā ar EDUroom.eu vietnes lietošanas noteikumiem un Pārziņa rakstisku atļauju.

EDUroom.eu vietnē ievietotie mācību materiāli var piederēt arī citām juridiskām vai fiziskām personām. Par autortiesību pārkāpumiem iestājas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā atbildība.

Maksas lekciju noteikumi

Maksas lekcijas ir pieejamas tikai reģistrētiem EDUroom.eu vietnes lietotājiem, kuri ir veikuši pakalpojumu apmaksu saskaņā ar EDUroom.eu vietnes lietošanas noteikumiem un attiecīgā pakalpojuma sniedzēja noteikumiem, norēķinus veicot ar maksājumu karti, interneta banku vai bankas pārskaitījumu.

Maksas pakalpojumu sniedzējs un maksas pakalpojuma maksa tiek norādīta pirms pakalpojuma apstiprināšanas. EDUroom.eu neuzņemas atbildību par sadarbības partneru EDUroom.eu vietnē sniegtajiem maksas pakalpojumiem un pakalpojuma sniegšanas kvalitāti.

Gadījumā, ja lietotājam tiek liegta vai ierobežota pieeja EDUroom.eu vietnei vai vietnes lietotāja profils tiek dzēsts EDUroom.eu vietnes lietošanas noteikumu pārkāpumu gadījumā, tad lietotājam netiek atmaksāti nekādi jau samaksātie maksājumi par EDUroom.eu vietnē piedāvātajiem maksas pakalpojumiem un netiek atlīdzināti nekādi zaudējumi, kurus EDUroom.eu vietnes lietotājs sev radījis, neievērojot vai pārkāpjot EDUroom.eu vietnes lietošanas noteikumus.

Pēc EDUroom.eu vietnē noteiktās summas apmaksas par maksas pakalpojumu, tai skaitā lekcijas noskatīšanos, pakalpoJums vai lekcija vietnes lietotājam ir pieejama nekavējoties (uzreiz). Lekcijas skatīšanās ilgums un maksas pakalpojuma iegādes noteikumi ir norādīti pie katras konkrētās lekcijas vai maksas pakalpojuma.

Pārzinim ir tiesības jebkurā laikā visiem EDUroom.eu vietnē publicētajiem pakalpojumiem, tai skaitā bezmaksas pakalpojumiem, noteikt pakalpojuma maksu, nosakot pakalpojuma maksu un apmaksas kārtību. Šie minētie maksas pakalpojumi stājas spēkā ar dienu, kad tos publicē EDUroom.eu vietnē.

Pārzinim ir tiesības jebkurā laikā EDUroom.eu vietnes lietotājam par vietnes lietošanu noteikt un piemērot abonēšanas maksu. EDUroom.eu vietnes lietotājam, kurš noteiktajā termiņā nebūs samaksājis abonēšanas maksu, tiks liegta vai ierobežota iespēja lietot EDUroom.eu vietni. Pārzinis uz EDUroom.eu vietnes lietotāja e-pasta adresi nosūtīs vēstuli ar brīdinājumu veikt noteikto abonēšanas maksu norādītajā termiņā.

Citi noteikumi

Visas domstarpības un strīdi, ja tādi rodas starp Pārzini un vietnes lietotāju, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Gadījumā, ja domstarpības un strīdi netiek atrisināti pārrunu ceļā, tie atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nododami izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā.

Visas tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Noteikumos un par kurām Pārzinis un vietnes lietotājs nevar vienoties, skatāmas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Latvijas Republikas tiesā.