Lietošanas noteikumi

Paldies, ka apmeklējat EDUroom.eu mājaslapu.

Lūdzu rūpīgi izlasiet mūsu mājaslapas lietošanas noteikumus un sazinaties ar mums, ja Jums rodas kādas neskaidrības. Mūsu kontakti info@eduroom.eu.

EDUroom mājaslapas darbību nodrošina SIA DP Factory ar reģistrācijas nr. 50203127731 un juridisko adresi Brīvības gatve 211 – 33, Rīga, LV-1039.

Vispārīgie lietošanas noteikumi

EDUroom.eu vietne ir slēgta vide, pieejama un paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai – turpmāk tekstā – EDUroom.eu.

EDUroom.eu vietnes lietotājs ir veselības aprūpes speciālists, kurš saskaņā ar EDUroom.eu vietnes lietošanas noteikumiem reģistrējis savu unikālu profilu EDUroom.eu vietnē – turpmāk tekstā – lietotājs.

EDUroom.eu vietnes lietošanas noteikumi nosaka EDUroom vietnē pieejamo pakalpojumu lietošanas nosacījumus un ierobežojumus, kas ir saistoši visiem EDUroom.eu vietnes lietotājiem.

EDUroom vietnes pārzinis ir SIA DP Factory, reģistrācijas nr. 50203127731, juridiskā adrese Brīvības gatve 211 – 33, Rīga, LV-1039 – turpmāk tekstā – Pārzinis.

Pārzinis veic EDUroom.eu vietnē ievadīto personas datu apstrādi un EDUroom.eu vietnes lietotāju personas datu apstrādi un uzskaiti saskaņā ar EDUroom.eu sistēmas lietošanas noteikumiem.

Reģistrēšanās EDUroom.eu vietnē un vietnes lietošana tiek uzskatīta par katra EDUroom.eu sistēmā reģistrētā vietnes lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā pārskatīt EDUroom.eu vietnes noteikumus pēc saviem ieskatiem. Par izmaiņām vietnes lietošanas noteikumos uz lietotāja vietnē norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts paziņojums. Jebkuri EDUroom.eu noteikumu labojumi stājas spēkā nekavējoties, kad mēs tos esam nosūtījuši. Jebkurā gadījumā turpmāka EDUroom vietnes izmantošana pēc šādu izmaiņu publicēšanas ar paziņojumu vai bez tā ir saistoša pārskatīto noteikumu piekrišanai.

EDUroom.eu vietnes lietotājam ir pienākums iepazīties un ievērot EDUroom.eu vietnes lietošanas noteikumus. Lietotājs ir atbildīgs par vietnē ievadīto un norādīto savu personas datu pareizību, kā arī savlaicīgu personas datu izmaiņu reģistrēšanu.

EDUroom.eu vietnē drīkst reģistrēties tikai veselības aprūpes speciālisti un veselības aprūpes nozaru studenti. EDUroom.eu patur tiesības pārbaudīt reģistrētās personas norādīto informāciju par savu profesionālo kvalifikāciju norādītajos reģistros un pieprasīt informāciju par attiecīgo personu no citiem Latvijas Republikas reģistriem. Par nepatiesas informācijas sniegšanu EDUroom.eu ir tiesības slēgt EDUroom.eu vietnē izveidoto profilu un dzēst visus personas datus. Par nepatiesu ziņu sniegšanu ir paredzēta atbildība saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

EDUroom.eu vietnes lietotājs apņemas neizpaust citām personām savus EDUroom.eu vietnes lietotāja piekļuves datus, bet gadījumā, ja piekļuves dati ir nonākuši citas personas rīcībā, nekavējoties mainīt vietnes lietotāja piekļuves datus (paroli) un informēt EDUroom.eu, rakstot uz e-pastu info@eduroom.eu.

Gadījumā, ja EDUroom.eu vietnes lietotājs ir aizmirsis savu vietnes lietotāja paroli, EDUroom.eu vietnes lietotājam vietnes autorizācijas logā ir jānosūta pieteikums EDUroom.eu par paroles atjaunošanu, nospiežot izvēlnē „Aizmirsi paroli?”. Informācija paroles atjaunošanai tiks nosūtīta uz EDUroom.eu vietnes lietotāja reģistrācijas anketā norādīto e-adresi.

EDUroom.eu vietne un vietnes lietotājs apņemas viens otru nekavējoties informēt par jebkuru neatļautu vietnes lietotāja paroles izmantošanas gadījumu vai jebkādu citu drošības noteikumu pārkāpumu. EDUroom.eu vietnes lietotājam pēc katra EDUroom.eu vietnes apmeklējuma lietošanas sesijas beigās ir jāpārliecinās par to, ka viņš ir izgājis no sava profila, nospiežot attiecīgo izvēlni „iziet”. EDUroom.eu neatbild par vietnes lietotāja jebkādiem zaudējumiem vai izdevumiem, ja EDUroom.eu vietnes lietotājs nav ievērojis EDUroom.eu vietnes lietošanas noteikumus un drošības pasākumus.

Piedāvātie Pakalpojumi

EDUroom.eu vietnes reģistrētam lietotājam tiek piedāvāta iespēja:

  • noskatīties un noklausīties biedrībās, komercsabiedrībās un izglītības iestādēs saskaņotas lekcijas ierakstu (turpmāk tekstā – lekcija);
  • pēc lekcijas noskatīšanās un testa nokārtošanas EDUroom.eu lietotājs saņem sertifikātu, kas apliecina tālākizglītības punktu iegūšanu;
  • uzdot lektoriem jautājumus un saņemt atbildes uz jautājumiem, nosūtot tos uz e-pastu info@eduroom.eu;
  • lejupielādēt mācību materiālus, ja tādi ir pievienoti lekcijām;
  • iepazīties ar informatīviem materiāliem par medikamentiem;
  • iegādāties pieeju maksas lekcijām vai citiem pakalpojumiem.

EDUroom.eu vietnes reģistrētam lietotājam piedāvātais pakalpojumu klāsts EDUroom.eu vietnē tiek regulāri papildināts un/vai mainīts. EDUroom.eu vietnes lietotāja pienākums ir pašam sekot līdzi izmaiņām, jaunumiem, iegādāto pakalpojumu beigu termiņu datumiem.

EDUroom.eu vietnē reģistrēts lietotājs savā profilā varēs saņemt informāciju par vietnē iegūto tālākizglītības punktu (TIP) daudzumu, iesāktām lekcijām un pabeigtām lekcijām. EDUroom.eu vietne uzglabās vietnē iegūtos sertifikātus sešus gadus. Iegūto sertifikātu var lejuplādēt un to ir ieteicams izdarīt savlaicīgi.

EDUroom.eu vietnē lekcijai pievienotos mācību materiālus vietnes lietotājam ir tiesības izmantot tikai savu zināšanu papildināšanai mācību procesa laikā. Mācību materiālu nodošana citām personām ir stingri aizliegta! Par autortiesību pārkāpumiem iestājas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā atbildība.

Par maksas pakalpojumu EDUroom.eu vietnes lietotājs tiks brīdināts pirms pakalpojuma iegādes.

Sadarbības partneru reklāma

EDUroom.eu vietnē var tikt izvietota sadarbības partneru reklāma. Reklāma nodrošina EDUroom.eu vietnes lietotājam iespēju apgūt tālākizglītību e-vidē.

Sadarbības partneru reklāma sniedz aktuālu informāciju veselības aprūpes nozarē.

EDUroom.eu brīdina, ka Sertifikāta saņemšana par lekcijas noskatīšanos un veiksmīgu testa nokārtošanu, ir iespējama tikai pēc sadarbības partnera reklāmas noskatīšanās.

Ja lekcija tika sagatavota pēc reklāmas devēja pasūtījuma, tas tiks norādīts pie attiecīgās lekcijas.

Par reklāmas un reklāmdevēju sniegtā materiāla satura atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbild reklāmdevējs vai komersants. EDUroom.eu izvieto reklāmas materiālu vietnē, neuzņemoties atbildību par reklāmas saturu, kā arī negarantē preces, zāļu vai pakalpojuma atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.