Zinātniski pamatotu skābpiena produktu izstrāde no bioloģiskā lauksaimniecībā iegūtām izejvielām un to klīniskie pētījumi

Pašreizējais statuss
Nav reģistrēts
Cena
Bezmaksas

Lektori un tēmas:

“Bioloģiskais piens piena produktos – ieguvumi veselībai”
prof. Inga Ciproviča, pārtikas tehnoloģe, Latvijas Lauksaimniecības universitāte

“Osteoporozes riska faktori un to apzināšana”
Lolita Neimane, dietoloģe, Rīgas Stradiņa universitāte

“Uztura paradumi sievietēm menopauzes periodā”
Inese Siksna, uztura speciāliste, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR””

Sertifikāts par 1 TIP iegūšanu tiks pievienots pēc 20.08.2022.

Lekcija tapusi projekta “Zinātniski pamatotu skābpiena produktu izstrāde no bioloģiskā lauksaimniecībā iegūtām izejvielām un to klīniskie pētījumi”
Nr. 19-00-A01612-000009 ietvaros.
ELFLA logo